قسمت دوازدهم آموزش زبان برنامه نویسی #C توسط وهاب محمدی

در این قسمت نحوه ی نوشتن یک ماشین حساب ساده (چهار عمل اصلی (جمع و تفریق و ضرب و تقسیم)) توضیح داده شد…

 

 

ادامه مطلب...

قسمت یازدهم آموزش زبان برنامه نویسی #C توسط وهاب محمدی

در این قسمت، چند تا از اولین ابزارهای محیط ویندوز فرم (مثل لیبل – تکست باکس – باتن – رادیوباتن – چک باکس) به همراه برخی از خاصیت هایشان توضیح داده شد…

 

 

ادامه مطلب...

قسمت دهم آموزش زبان برنامه نویسی #C توسط وهاب محمدی

در این قسمت از مبحث حلقه ها، حلقه ی while و do-while آموزش داده شد و همچنین وارد محیط ویندوز فرم شدیم و به طور کلی ویندوز فرم تعریف شد…

 

 

ادامه مطلب...

قسمت هشتم آموزش زبان برنامه نویسی #C توسط وهاب محمدی

در این قسمت از مبحث شرط ها، بخش switch و از مبحث حلقه ها، حلقه ی for به همراه دستوراتی جدید آموزش داده شد…

 

 

ادامه مطلب...

قسمت پنجم آموزش زبان برنامه نویسی #C توسط وهاب محمدی

در این قسمت نکات مبحث متغیرها درس داده شد و همچنین مبحث اولویت های ریاضی و عملوند و عملگرها هم تدریس شد…

 

 

ادامه مطلب...